Hướng dẫn Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ ở Việt Nam


Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp

Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ

Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ cho từng loại đối tượng phi đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung theo các quy định trong Thông tư số 3055 /TT-SHCN ngày 31.12.1996 của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo Quy định số 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục Sở hữu Công nghiệp.

Nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ

Đơn có thể nộp tại Cục Sở hữu Công nghiệp hoặc tại bất kỳ địa điểm tiếp nhận đơn nào khác do Cục Sở hữu Công nghiệp thiết lập. Đơn cũng có thể được gửi bằng hình thức bảo đảm qua bưu điện tới các địa điểm nói trên.

Xét nghiệm hình thức

Tất cả các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đều được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đn có hợp lệ không. Nếu đơn đáp ứng yêu cầu của đơn hợp lệ thì xác định ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn. Thời hạn xét nghiệm hình thức là 3 tháng tính từ ngày đơn đến Cục Sở hữu Công nghiệp ghi trên dấu nhận đơn.

Công bố đơn sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

Các đơn sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu công nghiệp công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Xét nghiệm nội dung

  • Việc xét nghiệm nội dung được Cục Sở hữu công nghiệp tiến hành đối với tất cả các đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý nếu các đơn đã được công nhận là hợp lệ và người nộp đơn nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định.
  • Đối với đơn sáng chế, gii pháp hữu ích việc xét nghiệm nội dung chỉ được tiến hành đối với những đơn đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn hoặc người thứ 3 với điều kiện yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp cho Cục Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 42 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn sáng chế, 36 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn giải pháp hữu ích.

Người yêu cầu xét nghiệm nội dung sáng chế, giải pháp hữu ích phải nộp lệ phí theo quy định.

Thời hạn xét nghiệm nội dung đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ là:

  • 18 tháng đối với đơn sáng chế, 9 tháng đối với giải pháp hữu ích tính từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung, nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn hoặc tính từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước ngày công bố đơn;
  • 9 tháng đối với đơn kiểu dáng công nghiệp và đơn nhãn hiệu hàng hóa tính từ ngày ký Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ;
  • 6 tháng đối với đơn Chỉ dẫn địa lý tính từ ngày ký Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Kết quả xét nghiệm nội dung đơn sẽ được thông báo cho người nộp đơn. Trong thời gian xét nghiệm, người nộp đơn có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu công nghiệp sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn. Việc sửa đổi, bổ sung không được làm thay đổi bản chất đối tượng, không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã nêu trong đơn.


Cấp Văn bằng bảo hộ

  • Nếu đối tượng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ trong thông báo kết quả xét nghiệm nội dung Cục Sở hữu công nghiệp yêu cầu người nộp đơn nộp lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ và lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất (đối với sáng chế, giải pháp hữu ích);
  • Nếu người nộp đơn không nộp các khoản lệ phí nói trên, đơn coi như bị rút bỏ;
  • Nếu người nộp đơn nộp lệ phí, Cục Sở hữu công nghiệp tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn, đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ.

Công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp

Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp đã cấp cũng như các sửa đổi bổ sung, gia hạn, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ và các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu công nghiệp phát hành hàng tháng.

Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ

Những người có quyền khiếu nại:

a) Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;

b) Người yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn sáng chế, giải pháp hữu ích có quyền khiếu nại Quyết định cấp hoặc không cấp Văn bằng bảo hộ và không phải nộp lệ phí khiếu nại;

c) Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ và người đó phải nộp lệ phí theo quy định.

Lên trên

 

Site map | Trang chủ  |  Dịch vụ  |  Thành viên  |  Hướng dẫn nộp đơn  | Văn bản pháp luật về SHCN
Văn bản pháp luật về bản quyền tác giả
 | Các bộ luật | Các hiệp ước quốc tế về Sở hữu trí tuệ | Links

Copyright © 2002 by
WINCO Co., Ltd.
All rights reserved.
Công ty luật WINCO
Trụ sở: Hà Nội
343 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
ĐT:     04.37628119
           04.3 7628185
Fax:   04.37628120
           04.3 7628526
E-mail:  winco@fpt.vn 
  Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Lầu 2, Tòa nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Q1, TP. Hồ Chí Minh;
ĐT: 08.38218291 * 08.38214594 
Fax:  08.38218292
E-mail:  info@winco.com.vn 
Chi nhánh Hải Phòng
Số 1, Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Phòng;
ĐT   :   031.3757101
Fax :   031.3757110
E-mail: haiphong@winco.com.vn