Duy trì hiệu lực và gia hạn văn bằng


HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC DUY TRÌ HIỆU LỰC VÀ GIA HẠN VĂN BẰNG

I-Bằng độc quyền SC/GPHI

1. Giấy uỷ quyền (01 bản); ( word File ) ( pdf file )

2. Các thông tin liên quan đến Bằng độc quyền SC/GPHI như Số Bằng, tên chủ sở hữu Văn bằng, ngày nộp đơn, ngày cấp văn bằng, năm hiệu lực.

II- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

1. Giấy uỷ quyền (01 bản); ( word File ) ( pdf file )

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký NH.

III- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

1. Giấy uỷ quyền (01 bản); ( word File ) ( pdf file )

2. Bản gốc Bằng độc quyền KDCN.

IV- Sửa đổi văn bằng bảo hộ

1.Giấy uỷ quyền (01 bản); ( word File ) ( pdf file )

2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản);

3. Văn bản cam kết của chủ Văn bằng về việc sửa đổi (01 bản);

4. Bản gốc Văn bằng bảo hộ của SC / GPHI / KDCN hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Back to top